ss

 

 

Produkty

Kozy

syr, kefír, žinčica, kozľatá

Kravy

syr, smotana, maslo

Sliepky

vajíčka, mäso

Kurčatá

brojlerové a špeciálne plemená na mäso

Kačice

vykŕmené, nevykŕmené

Ostatné

rôzne výrobky, napr. chlieb, koláče, sirupy, pomazánky, hotové jedlá …

Zákazková výroba

Po dohode s odberateľom dokážeme produkovať špeciálne druhy zvierat a produkty z nich